BEDRE PSYKIATRI Aalborg

FÅ EN BISIDDER

Bor du i Aalborg Kommune, og har du og din pårørende brug for hjælp ved samtaler med psykiatrien eller med kommunen? Vi har stor erfaring og deltager gerne gratis som bisidder.

Hvad kan du bruge en bisidder til?
Din bisidder deltager i møder, som er relevante i din situation. Det kan f.eks. være møder i psykiatrien eller socialforvaltningen. Din bisidder vil hjælpe og bistå dig under mødet, så du får stillet de rigtige spørgsmål. Din bisidder lytter og skriver notater fra mødet, så I efterfølgende kan gennemgå, hvad der blev sagt, og hvad det betyder for dig og din familie.

Sådan samarbejder vi

Før mødet:
Du og din bisidder holder et indledende møde. Under mødet fortæller du bisidderen om det forestående møde eller aftale. Din bisidder hjælper dig herefter med at skabe overblik og får klarlagt, hvad du ønsker at opnå med mødet.

Selve mødet: Din bisidder deltager i mødet som en lyttende og støttende ledsager. Din bisidder hjælper og støtter dig under mødet, så du får stillet de rigtige spørgsmål. Din bisidder lytter og skriver notater fra mødet.

Efter mødet: Du og din bisidder mødes senere og gennemgår referatet fra mødet. Sammen følger I op på resultatet fra mødet.

Fakta om bisiddere

Kort fortalt:
• En bisidder er ikke en advokat.
• En bisidder har tavshedspligt.
• En bisidder fra Bedre Psykiatri er frivillig og ulønnet.
• Du har ifølge Forvaltningslovens §8 ret til at bruge en bisidder.

Kontakt for pårørende i Aalborg Kommune

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din familie:

Lisbeth Larsen
Email: lisbeth.larsen@bedrepsykiatri.dk
Mobil: 51 86 53 22