BEDRE PSYKIATRI Egedal

Velkommen

Hvem er vi

Bedre Psykiatri Egedal er en lokalafdeling under BEDRE PSYKIATRI Landsforening for pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede. Lokalafdelingen blev stiftet den 10. september 2009.

I lokalafdelingen Bedre psykiatri Egedal arbejder vi for at forbedre vilkårene for de over 12.500 pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede, som bor i Egedal Kommune.

Vi ved, at der i Egedal kommune er registreret mindst 4.200 psykisk syge eller psykisk handicappede, jfr. national og international faglitteratur, beregninger og datakilder.

I Bedre Psykiatri Egedal hjælper vi alle, der kender et menneske med en psykisk lidelse som f.eks. ADHD, Angst, Depression, Borderline, Autisme, Skizofreni eller andre psykiske sygdomme eller psykiske handicap. Hvad enten det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, nabo eller kollega, er du velkommen hos os. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller komme til vores cafémøder, som vi afholder hver måned, altid den 2. onsdag i måneden. Vores vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge.