BEDRE PSYKIATRI Egedal

Velkommen til Bedre Egedal

Formand: Hanne Nielsen

Kontakt: 21 53 18 67  

Mail: egedal@bedrepsykiatri.dk

_____________________________________________________________

Bedre Psykiatri i Egedal inviterer til

ÅBENT OG GRATIS CAFÉMØDE

FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SÅRBARE 

Er du pårørende, søskende, eller forældre til et barn eller en voksen, som har en psykisk lidelse eller et psykisk handicap. Det kan være ADHD, Angst, Autisme, Borderline, Skizofreni eller andre psykiske lidelser. Så kom og hør hvordan du kan få hjælp, støtte og inspiration til, hvordan du kan lære at tackle dit liv som pårørende.

På cafémødet vil vi fortælle, hvad Bedre Psykiatri Egedal kan tilbyde af hjælp, støtte og rådgivning, til dig som pårørende.

Næste gang er onsdag den 14. september, den 12. oktober, den 9. november og den 14. december med julehygge. Det er fra kl. 19.00-21.00 hver gang.

Aktivitetscentret Damgårdsparken 7-9, 3660 Stenløse. Kørsel ind via Damgårdsvej og Gartnervænget. Der står skilte til Aktivitetscentret Damgårdsparken, og du kører forbi plejecentret og længere ned af vejen. Der er ca. 10 min. gang fra Stenløse St.

Deltagelsen er gratis, og der er ingen tilmelding, du/I kommer bare. 

Ved spørgsmål, rådgivning eller andet så ring på 21 53 18 67 eller skriv en mail til egedal@bedrepsykiatri.dk Se alle vores arrangementer på Facebook eller gå ind på vores hjemmeside https://bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/egedal/

________________________________________________________

Hvem er vi

Bedre Psykiatri Egedal er en lokalafdeling under BEDRE PSYKIATRI Landsforening for pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede. Lokalafdelingen blev stiftet den 10. september 2009.

I lokalafdelingen Bedre psykiatri Egedal arbejder vi for at forbedre vilkårene for de over 12.500 pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede, som bor i Egedal Kommune.

Vi ved, at der i Egedal kommune er registreret mindst 4.200 psykisk syge eller psykisk handicappede, jfr. national og international faglitteratur, beregninger og datakilder.

I Bedre Psykiatri Egedal hjælper vi alle, der kender et menneske med en psykisk lidelse som f.eks. ADHD, Angst, Depression, Borderline, Autisme, Skizofreni eller andre psykiske sygdomme eller psykiske handicap. Hvad enten det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, nabo eller kollega, er du velkommen hos os. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller komme til vores cafémøder, som vi afholder hver måned, altid den 2. onsdag i måneden. Vores vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge.

----------------------------------------------------------------------------------------------