BEDRE PSYKIATRI Aalborg

KOM MED

Ønsker du bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende? Mener du også, at familier med psykisk sygdom fortjener bedre, og at de pårørende bør inddrages i en helt anden skala, end det sker i dag? Og er du enig i, at det skal være slut med den markante forskelsbehandling af psykisk og somatisk syge?

BEDRE PSYKIATRI er de pårørendes talerør, og jo flere vi er, desto stærkere er vores stemme. Hvis du vil støtte op om vores arbejde, kan du gøre det på flere måder, alt efter temperament, tid og ressourcer:


Bliv medlem
Som medlem støtter du vores arbejde på flere måder. Mange medlemmer styrker vores stemme i debatten, og med dit medlemskontingent støtter du os desuden økonomisk. Som medlem modtager du Landsforeningens medlemsblad fire gange årligt. > Bliv medlem

Bliv frivillig
Som frivillig i Bedre Psykiatri Aalborg deltager du aktivt i vores arbejde og bliver en del af et eller flere teams. Alt vores lokale arbejde er frivilligt, så vores succes er helt afhængig af den indsats, vores seje frivillige leverer. 
> Bliv frivillig


Støt vores arbejde
Økonomisk støtte gør en stor forskel. Du kan vælge at blive fast bidragsyder, donere et gavebeløb eller betænke BEDRE PSYKIATRI i dit testamente.  
> Støt vores arbejde