BEDRE PSYKIATRI Aalborg

Undersøgelser blandt pårørende i Aalborg Kommune

Bedre Psykiatri undersøger af og til, hvordan de pårørende i Aalborg Kommune selv oplever deres vilkår. Her er resultaterne af de undersøgelser, vi har lavet.

Desværre viser de alle et trist billede uden den store udvikling over årene. Blandt de vigtigste konklusioner er, at de pårørende savner inddragelse og information, og at en mangelfuld dialog med "systemet" har alvorlige konsekvenser både for de syge og deres nærmeste.

Vi deler naturligvis vores undersøgelser med de relevante instanser og politikere i håb om, at de kan inspirere til at forbedre forholdene. 

2021: Aalborg Kommunes indsats for psykisk syge og pårørende (gennemført af Landsforeningen Bedre Psykiatri)

2020: Behov for en pårørendevejleder (gennemført af Bedre Psykiatri Aalborg)

2016: Aalborg Kommunes indsats for psykisk syge og pårørende (gennemført af Bedre Psykiatri Aalborg)